icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo

Lasinspectie

In de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie staat kwaliteit van het product voorop. Hierdoor moeten de lassen in de procesinstallaties voldoen aan bepaalde hoge normen. Eventuele afwijkingen in de las kunnen problemen opleveren met betrekking tot reiniging en steriliseerbaarheid, of drainage van de gehele procesinstallatie. Ook in de (petro)chemische industrie speelt lasinspectie een grote rol bij de kwaliteitscontrole van het product. Om aan de vereiste kwaliteitsborging te kunnen voldoen is een inwendige controle van het laswerk noodzakelijk. Visueel onderzoek met behulp van een camera is een uitermate geschikte onderzoeksmethode hiervoor.

Farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie wordt de ‘ASME BPE standard’ algemeen gezien als de belangrijkste standaard voor het ontwerp en de bouw van RVS procesinstallaties. Deze standaard schrijft een minimum van 20% visuele controle van de interne laskwaliteit voor. In de Benelux is Tecson Inspections de grondlegger van deze inspectiemethode binnen de farmaceutische industrie. 

Voedingsmiddelenindustrie

In de voedingsmiddelenindustrie zijn de normen m.b.t. hygiëne- en kwaliteitseisen voor leidingwerk in de loop der jaren veel strenger geworden. Hierdoor is visuele controle van lassen nog belangrijker geworden. De HACCP en EHEDG-richtlijnen bevorderen de voedselveiligheid en maken de beheersing van het volledige productieproces noodzakelijk. Binnen de Europese voedingsmiddelenindustrie is de ‘EHEDG doc.35’ de richtlijn waar lassen in RVS leidingen aan moeten voldoen.

Lascontrole

Voordat een procesinstallatie in productie gaat, dienen de lassen gecontroleerd te worden met het oog op de strenge hygiëne- en kwaliteitseisen. Kwalitatief slechte lassen in RVS leidingen verhogen de kans op:

  • het achterblijven van (micro)organismen
  • het niet volledig kunnen reinigen van de leidingen
  • kans op lekkages gedurende de gebruiksfase

Een visuele controle m.b.v. een camera is daarom de aangewezen methode om lassen te keuren aan de hand van de geldende richtlijnen en specificaties. De volgende afwijkingen kunnen uitstekend gedetecteerd worden:

  • een verbrande las
  • een onvolkomen doorlassing
  • een te ruwe las
  • een verkleurde las

Kwaliteit

Tecson Inspections heeft gecertificeerde lasinspecteurs in dienst die beschikken over de certificaten IWT, IWI en of VTw2. Zij zijn speciaal opgeleid om afwijkingen in lassen te signaleren. Met de nieuwste camerasystemen kunnen de inspecteurs de lassen duidelijk in beeld brengen. Ook heeft Tecson Inspections een eigen rapportagesoftware ontwikkeld waar de beelden digitaal in worden opgeslagen. De opdrachtgever kan met één druk op de knop alle gefilmde lassen bekijken. Daarnaast kan er vanuit dit programma een overzichtelijk rapport voor de installateur gegenereerd worden.

Meer weten? Onze collega's bij Tecson Inspections in Moerdijk zijn bereikbaar op telefoonnummer +31 168 35 77 40.